czwartek, 13 czerwca 2024
czwartek, 13 czerwca 2024

JAK ROZPOZNAĆ NIEUCZCIWEGO DETEKTYWA?

  • Brak pełnych danych teleadresowych, np. podany jest tylko numer telefonu komórkowego i adres e- mail lub formularz kontaktowy na stronie internetowej.
  • Brak możliwości spotkania się i omówienia problemu w biurze detektywa.
  • Detektyw nie jest w stanie przedstawić na żądanie dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu, tj. licencji detektywa, wpisu do ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez MSWiA oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności detektywistycznej.
  • Przy przyjęciu zlecenia brak umowy, w której dokładnie określone są zasady i zakres współpracy z detektywem a także warunki wynagrodzenia.
  • Brak potwierdzenia wpłaconych kwot na wykonanie zlecenia.
  • Wyjątkowo niska cena w porównaniu do stawek rynkowych na poszczególne usługi.