czwartek, 13 czerwca 2024
czwartek, 13 czerwca 2024

SKUTKI WSPÓŁPRACY Z NIEUCZCIWYM DETEKTYWEM

  • Strata pieniędzy. Po pobraniu zaliczki często nie są podejmowane żadne czynności zmierzające do wyjaśnienia sprawy. Kontakt z nieuczciwym detektywem staje się utrudniony, np. taka osoba przestaje odbierać telefon czy odpowiadać na maile.
  • Brak wartościowego materiału dowodowego. Jeżeli dane dotyczące sprawy zostały zebrane przez osobę nieuprawnioną, nie mogą być one wykorzystane w sądzie i przed organami ścigania. Osoba bez licencji nie może być przesłuchiwana w sprawie przed sądem. Jeżeli Klient wykorzysta nielegalnie zdobyte informacje, naraża się na postępowanie karne i powództwo cywilne, może także odpowiadać za uczestniczenie w przestępstwie albo podżeganie do przestępstwa.
  • Brak możliwości wniesienia roszczeń. W przypadku braku podpisanej umowy, nie mamy podstaw do wniesienia reklamacji na usługę. Brak potwierdzenia wpłaty zaliczki uniemożliwia żądanie jej zwrotu.