poniedziałek, 27 maja 2024
poniedziałek, 27 maja 2024

Obserwacja

Obserwacja osób czy obserwacja miejsc jest jedną z najskuteczniejszych metod pozyskiwania informacji przez biuro detektywistyczne. Agencja detektywistyczna Nemezis istnieje na rynku od 2004 roku więc umiejętność spostrzegania, dyskrecję, szybkość orientacji czy zacięcie i wytrwałość zdobyliśmy w zawodowej praktyce oraz poprzez wieloletnie doświadczenie. Prywatny detektyw nie działa sam, do czynności obserwacyjnych powołany jest zespół detektywów. Wielkość zespołu, czas obserwacji, planowany przebieg obserwacji oraz jej zakres każdorazowo dostosowany jest do potrzeb Zleceniodawcy i zawsze ustalany indywidualnie. 

Tylko prywatny detektyw z licencją działa w pełni legalnie. Zwieńczeniem pracy z naszym biurem detektywistycznym jest RAPORT sporządzony przez detektywów. Dokumentacja, jaką przygotuje Państwu prywatny detektyw, zawiera komplet informacji w formie opisu, zdjęć oraz filmów z ustaleń terenowych. Każdy raport detektywistyczny naszej firmy przygotowany jest jako sądowy materiał dowodowy, niezależnie od tego czy zdecydują się Państwo na taką drogę wstąpić.

Usługi detektywistyczne w ramach czynności obserwacyjnych:

 • sprawy rozwodowe, podejrzenie zdrady, niewierny partner / niewierna partnerka, dowody zdrady
 • ustalenie miejsca pracy
 • ustalenie miejsca zamieszkania
 • weryfikacja kontrahenta
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji
 • ustalenie powiązań towarzyskich lub biznesowych
 • kontrola pracowników (usługa background screening, weryfikacja zwolnień lekarskich, monitorowanie sposobu wykorzystania czasu pracy, sprawdzanie wiarygodności i lojalności pracownika, korupcja, sprawdzanie dochowania tajemnicy służbowej, weryfikacja czy nie doszło do naruszenia zasad umowy o zakazie konkurencji itp.)
 • ustalenie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem
 • informacje na temat nałogów czy przynależności do sekty
 • obserwacja dzieci czy nastolatków w trosce o ich bezpieczeństwo (spędzanie wolnego czasu, ustalenie kontaktów, spożywanie alkoholu lub innych używek)
 • zaginięcia, poszukiwanie osób, ustalenie pokrewieństwa

Poznaj pozostałe usługi detektywistyczne


OBSERWACJA


SPRAWY ROZWODOWE


SPRAWY RODZINNE


WYWIAD GOSPODARCZY


USTALENIA ADRESOWE


USTALENIE MAJĄTKU


POSZUKIWANIE OSÓB


WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW


EKSPERTYZY

OBSERWACJA


SPRAWY ROZWODOWE


SPRAWY RODZINNE


WYWIAD GOSPODARCZY


USTALENIA ADRESOWE


USTALENIA MAJĄTKU


POSZUKIWANIE OSÓB


WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW


EKSPERTYZY