sobota, 20 kwietnia 2024
sobota, 20 kwietnia 2024

JAK SPRAWDZIĆ PRYWATNEGO DETEKTYWA? 
KROK PO KROKU

  • Wybór detektywa. Agencję detektywistyczną szukamy przeważnie przez Internet. Należy zwrócić uwagę, czy na stronie internetowej detektywa podany jest dokładny adres siedziby biura i pełne dane firmowe. Detektyw, który nie podaje pełnych danych teleadresowych jest mało wiarygodny. Należy zwrócić uwagę także na opinie w Internecie. Wiadomo, w Internecie można napisać wszystko ale zgodnie z zasadą marketingu – zadowolony Klient powie o tym średnio 3 -5  innym osobom, zaś niezadowolony Klient rozgłosi o tym 10-12 innym osobom.
  • Rozmowa telefoniczna. Pierwszy kontakt z agencją detektywistyczną zazwyczaj odbywa się przez telefon. W trakcie takiej rozmowy Klient określa sytuację i przybliża problem. W tym momencie detektyw powinien wstępnie wycenić wartość swojej usługi i określić zakres pracy jaką wykona. Następny krok to spotkanie bezpośrednie.
  • Kontakt bezpośredni. Na początku spotkania można poprosić detektywa o okazanie dokumentów uprawniających go do wykonywania zawodu. Jeżeli cokolwiek wcześniej budziło podejrzenia, ten krok jest doskonałym posunięciem. Ustawa o usługach detektywistycznych określa, że czynności detektywistyczne może prowadzić osoba posiadająca licencję detektywa oraz wpis do ewidencji działalności regulowanej prowadzonej przez MSWiA. Oba te dokumenty jednocześnie musi posiadać detektyw, aby w pełni legalnie prowadzić swoją działalność. Ustawa narzuca również posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności detektywistycznej.
  • Zawarcie umowy i wpłata zaliczki. Jeżeli już sprawdzimy legalność działania detektywa i zdecydujemy się na współpracę, detektyw powinien podpisać z Klientem umowę pisemną. Ponadto, detektyw powinien wystawić fakturę VAT na zaliczkę i ustalone wynagrodzenie.
  • Etap końcowy. Po zakończeniu pracy, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, detektyw przekazuje efekty swoich działań w formie pisemnego raportu. Przekazanie raportu przez detektywa jest jego obowiązkiem, który wynika z ustawy o usługach detektywistycznych. Raport ten może stanowić materiał dowodowy w sądzie lub przed organami ścigania, a licencjonowany detektyw może być przesłuchiwany w charakterze świadka.