poniedziałek, 27 maja 2024
poniedziałek, 27 maja 2024

Wywiad gospodarczy

Informacja oraz wiedza to popularny i ceniony produkt rynkowy. Usługi detektywistyczne prowadzimy od 2004 roku więc doskonale wiemy, że posiadanie wiarygodnych informacji jest sprawą istotną i nadrzędną w biznesie. Prywatny detektyw dokona niezbędnej i dokładnej analizy sytuacji podanych podmiotów, ich wypłacalności oraz weryfikacji wiarygodności dokumentów.

Wywiad gospodarczy jest działaniem w pełni legalnym, a pozyskane przez nas informacje cechuje przede wszystkim aktualność. Prywatny detektyw poprzez swoje ustalenia pomaga Klientowi w identyfikacji zagrożeń a także w ocenie ryzyka współpracy. Zebrane informacje oraz komplet ustaleń stanowi detektywistyczny wywiad gospodarczy zawierający kompleksowy raport o danym podmiocie.

Detektywistyczny wywiad gospodarczy:

 • analiza wiarygodności firmy, ocena wiarygodności partnerów biznesowych, weryfikacja kontrahenta,
 • sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych i adresowych
 • zweryfikowanie danych podmiotu gospodarczego (nazwa, siedziba, REGON, NIP, siedziba, oddziały, właściciel, wspólnicy, członkowie zarządu, rada nadzorcza, protokolanci, pełnomocnicy)
 • ustalenie czy dana osoba prowadzi lub prowadziła działalność gospodarczą
 • ustalenie czy dana osoba występuje lub występowała w spółkach prawa handlowego
 • przedstawienie ewentualnych przekształceń przedsiębiorstwa
 • przedstawienie opublikowanych sprawozdań finansowych
 • ustalenie nieruchomości
 • ustalenie ruchomości
 • analiza powiązań biznesowych osób i firm, ustalenie powiązań osobowych, ustalenie powiązań kapitałowych
 • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa
 • sprawdzenie danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych
 • badanie stanu majątkowego i wypłacalności, zbadanie zadłużenia
 • wywiad środowiskowy połączony z dokumentacją zdjęciową
 • wywiad internetowy, zbadanie ogólnej opinii na rynku
 • windykacja należności
 • przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji

Poznaj pozostałe usługi detektywistyczne


OBSERWACJA


SPRAWY ROZWODOWE


SPRAWY RODZINNE


WYWIAD GOSPODARCZY


USTALENIA ADRESOWE


USTALENIE MAJĄTKU


POSZUKIWANIE OSÓB


WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW


EKSPERTYZY

OBSERWACJA


SPRAWY ROZWODOWE


SPRAWY RODZINNE


WYWIAD GOSPODARCZY


USTALENIA ADRESOWE


USTALENIA MAJĄTKU


POSZUKIWANIE OSÓB


WYKRYWANIE PODSŁUCHÓW


EKSPERTYZY